dilluns, 7 de març de 2016

HUMAN BODY 6è


Hello boys and girls,

Here you`ve got some videos and images about the human body.
They're very useful for studying.
RESPIRATORY SYSTEM

dimecres, 2 de març de 2016

ORTOGRAFIA X - IX -TG -TX

Les grafies "x", "ix", "tx" i "ig"

Les grafies X - IX

S’escriu x:
·       A començament de paraula: xal, xerès, xiclet, xoc, xumet
·       Darrera consonant: panxa, xarxa, arxiu, gronxador
·       Darrera de i: mixeta, clixé
·       Darrera de u semivocal (diftong): rauxa, disbauxa, xauxa

S’escriu ix: Darrere les vocals:
·       a: caixa, baix
·       e: reixa, peix
·       o: coixa, boix
·       u: maduixa, gruix


Les grafies TX - IG
S’escriu tx:
·      A principi de paraula: txapela, txec, Txad
·      Enmig de paraula: cotxe, botxí, metxa
·      A final de paraula quan hi ha la mateixa grafia tx en el derivats: despatx - despatxar; esquitx - esquitxar; cartutx - cartutxera
S’escriu ig:
·      A final de paraula quan hi ha les grafies j /g / tj / tg en els derivats:
bateig     batejar     desig     desitjar
boig        bogeria     lleig     lletgesSi vols aquí pots practicar una mica

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/aventura/nivell3/08csc/jclic/08csc.jclic.zip&lang=ca&title=Aventura%27t+amb+l%27ortografia+-+Nivell+3


Preparat aquest dictat


http://llengua.gencat.cat/web/.content/dictats/nivell_intermedi/transcripcio_i_audio/arxius/iodictat_05003c.mp3